Skydda ditt nätverk

De flesta datoranvändare har numera en router i hemmet för att trådlöst kunna koppla upp sig till nätet och för kommunikation mellan hemmets olika enheter, till exempel dator och skrivare, eller helt enkelt för att alla familjemedlemmar skall kunna använda samma nät. En routers signaler kan avlyssnas på upp till 100 meters avstånd och därmed kan också obehöriga få tillgång till ditt nätverk, snålsurfa, vilket sänker din egen hastighet på nätet eller ta sig in för att stjäla känsliga uppgifter som bankkonto. Ett oskyddat nätverk kan också utnyttjas vid olika slags IT-attacker.

Gör ditt nätverk säkert

Säkerheten är mycket viktig, här får du tips om hur du kan höja den. Börja med att logga in till routern genom att skriva dess IP-adress i webbläsarens adresslist. Sök upp routerns säkerhetsinställningar och sedan kryptering. Välj, om möjligt, wpa2 annars wpa. Ändra sedan ditt wifi-lösenord, gå därefter till routerns grundinställningar och ändra även routerns lösenord för administratören. Sedan går du till routerns avdelning för ssid och ändrar nätverkets namn till något mer ovanligt. Därefter tar du reda på alla enheters MAC-adress. Den står i respektive handbok. Moderna routrar kan även visa en lista över anslutna enheter. Gå sedan till routerns Mac Adress Control och skriv in vilka enheter som skall få tillträde.

Enbart godkända enheter kan ansluta

Fortsätt med att räkna över hur många enheter i hemmet som skall anslutas till routern. Du kan lägga till någon extra för att eventuella besökare skall kunna koppla upp sig. Skriv sedan in det antalet i routerns dhcp-inställningar. Du kan även göra ditt nätverk osynligt genom att blockera din router för ping. Den kommer då endast att svara de godkända enheternas förfrågningar. Slutligen ställer du in routern för att enbart kunna administreras från en direktansluten dator, det vill säga ej trådlöst. Om du följer alla dessa steg har du ett nätverk som är så säkert det möjligtvis kan bli med dagens teknik.

 

originmag