Laptop eller stationär?

Länge har valet stått mellan den stationära datorns höga prestanda med den bärbara datorns mobilitet. Så är inte längre fallet. Gapet mellan stationära och bärbara datorer fortsätter att minska och idag är många laptops minst lika kraftfulla som de stationära datorerna på marknaden. Skillnaden i prestanda är dock fortfarande stor mellan olika laptops. Till stor del beror detta på datorernas storlek. Mindre datorer är enklare att bära med sig men rymmer inte lika stora och kraftfulla komponenter som de större datorerna, som ofta är tyngre och mer otympliga.

Nu kan du bära datorn på ryggen

Chromebook Photo: Alex Washburn / Wired

Virtual reality är en teknik som länge har varit tillgänglig men aldrig riktigt tilltalat den stora massan. Datortillverkaren MSI har tagit fram en möjlig lösning på detta i form av en kraftfull dator som liknar en ryggsäck och helt sonika bärs på ryggen. Ryggsäcksdatorn som skall rädda VR är tänkt att låta användaren kliva in i den virtuella verkligheten utan den begränsning som detta idag innebär. Istället för att vara låst till en specifik plats är tanken att man ska kunna röra sig fritt även i den verkliga världen. Denna ryggsäcksdator är betydligt större än en laptop och är utrustad med komponenter som vanligtvis sitter i stationära datorer, vilket ger en hög prestanda. Kan detta vara framtiden för virtual reality?

 

originmag