Hur välja rätt storlek på datorns bildskärm?

Vilken storlek du bör välja när du köper bildskärm beror på flera olika faktorer. Det är högst personligt vad man föredrar och en fråga om tycke och smak. Det är också en god idé att noga fundera igenom dels hur mycket utrymme man har, dels vad skärmen ska användas till. Ska den monteras på väggen i vardagsrummet för att skapa en bioupplevelse när du tittar på film? Eller ska du använda den till bildredigering på datorn? Hur mycket plats finns på din vägg och på ditt skrivbord? Man mäter skärmstorleken i tum över själva bildytan, något som är viktigt att komma ihåg när du planerar ditt inköp. Det är alltså inte yttermåttet som anges, vilket innebär att exempelvis en 22-tums-skärm kan vara olika stor och ta olika mycket plats beroende vad på vilken tillverkare som gjort den och vilken modell du valt att köpa.

 

 

Skärmens bildförhållande avgör storleken
Det är skärmens bildförhållande som avgör vilken storlek den har. Bildförhållandet är skärmens bredd i förhållande till skärmens höjd. Det är proportionen mellan de båda måtten angivet i siffror som ger storleken. De vanligaste bildförhållandena på tv-skärmar och datorskärmar är 4:3, 16:10 och 16:9. Att ha ett lämpligt bildförhållande och en lämplig storlek på din bildskärm är viktigt. Det underlättar ditt arbete i längden då du blir mer effektiv med en välanpassad bildskärm. Något annat som också har stor betydelse för att kunna prestera på topp är en välskött och välanpassad fastighet att arbeta i. Rubin är ett företag som är specialiserade på fastighetsförvaltning.

 

Vilket bildförhållande passar just dig?
4:3 är det format som har funnits allra längst och som de flesta tv-sändningar fortfarande sänds i. Förut var det 16:10 som var det så kallade widescreen-formatet och som användes framför allt på alla widescreenskärmar. Idag är det nya dock snarare 16:9, vilket är det format och bildförhållande som används i HD-filmer och HDTV-program. HD betyder High Definition. Allt fler filmer och tv-program sänds i HD-format. I takt med att HD successivt blivit allt vanligare har tillverkarna anpassat sig, och det är det format som är vanligast på widescreenskärmar idag (bredbildsskärmar).

Hur välja rätt storlek på datorns bildskärm 1

originmag